Mobiele therapieruimte, ambulant of op locatie?

Afhankelijk van doelstelling en budget kunnen (gaandeweg) afspraken gemaakt worden over hoe de begeleiding of behandeling vorm gaat krijgen.

Betaling per consult.
Je kunt, na de intake, steeds opnieuw en zolang het nodig is een consult afspreken. Face to face, bij mij in de praktijk of online via beeldbellen. Je betaalt per consult aan het begin van de sessie door middel van pinbetaling.

Betaling voor een traject.
Ook kun je, na de intake, een traject afspreken: een bepaalde periode waarin je voor een bepaald bedrag naast een x-aantal consulten extra ondersteuning kunt vragen via telefoon, beeldbellen of e-mail.

De consulten vinden in principe bij mij in de praktijk plaats maar kunnen, als dat de behandeling ten goede komt, ook bij jou thuis of op een nader te bepalen locatie plaatsvinden. Een mobiele therapieruimte is daarvoor beschikbaar.

Afspraken worden vastgelegd in een behandelovereenkomst.

Eerste gesprek
Tijdens de intake brengen we de hulpvraag in kaart, zodat je meer zicht krijgt op wat er precies aan de hand is en wat ermee samenhangt.

Handvatten
Als psycholoog sta ik naast je. Ik duw niet en trek niet, maar ik kijk met je mee en draag aan. Jij beslist en kiest zelf wat bruikbaar is voor jou. Ik reik daarbij handvatten aan die ik op grond van mijn kennis passend vind. Daarbij ga ik eclectisch te werk en put ik uit jarenlange ervaring binnen verschillende gebieden van de psychologische gezondheidszorg: psychiatrie,
verslavingszorg, ouderenzorg en onderwijs.

Nadenken over het leven vond ik als kind al boeiend. Wat is leven überhaupt, en wat is de zin ervan? Ik was al vroeg geïnteresseerd in zaken als gedrag en bewustzijn, en daarom heb ik uiteindelijk voor een baan als psycholoog gekozen.

Mijn inspiratie
In mijn werk hanteer ik de verschillende methodieken uit psychologie en psychotherapie. Ik heb me daarnaast verder verdiept in Levenskunst, boeddhistische psychologie, en neurowetenschap. Practice what you preach. Deze methodes pas ikzelf ook (dagelijks) toe en helpen mij bij het zoeken naar balans en veerkracht in mijn leven.

Muziek
Muziek heeft van kindsbeen af een belangrijke plaats in mijn leven. Ik was er zo door gefascineerd dat ik naar het conservatorium ben gegaan om me er verder in te verdiepen. Muziek pas ik toe bij mensen die daar open voor staan. Het kan je rust geven maar het kan je​ ook in contact brengen met je verlangen. Muziek kan inspireren en je zicht geven op wie jij bent.