Levenskunst

Traditioneel, en in lijn met het medisch model, keek een psycholoog naar wat er mis is met iemand en wat hij mist. De behandeling van disfunctioneren en psychische stoornissen stond centraal. Men zocht naar de oorzaken en wat iemand moet kunnen of laten om zijn problemen het hoofd te bieden. Dat nieuwe gedrag zou dan automatisch moeten leiden tot heling, welzijn en geluk. Nee dus: geluk blijkt meer te zijn dan de afwezigheid van problemen.

Als reactie op de teleurstellende behandelresultaten van de medische aanpak
deed de positieve psychologie rond 2000 haar intrede. Zij bestudeert juist
geestelijke gezondheid: wat doen mensen die gelukkig zijn? Hoe kun je het
positieve in iemands leven bevorderen?
De focus verschoof dus van het behandelen van problemen en bestrijden van
ongeluk naar het stimuleren en bevorderen van een plezierig, betrokken en
zinvol leven. Kijk niet naar wat iemand (nog) niet kan en ws. nooit goed zal
kunnen maar kijk naar wat iemand (in aanleg) goed kan en breid dat uit.

Zowel het medisch model als de positieve psychologie gaan uit van
maakbaarheid: als je maar de juiste behandelstrategie toepast kun je iemands
lijden wegnemen of iemand gelukkig maken. Dat bleek toch ook niet helemaal
waar.

Levenskunst psychologie bewandelt de zg. derde weg en focust op beide: lijden en levensgeluk samen in ogenschouw nemen. Het bevorderen van geluk leidt tot beter functioneren waardoor ongeluk beter te dragen/hanteren is.

Bovendien zegt Levenskunst over maakbaarheid: voor- en tegenspoed is er in ieders leven, of je dat nou wilt of niet. Op veel dingen die in je leven gebeurden en gaan gebeuren heb je simpelweg geen invloed. Het leren aanvaarden van deze onvermijdelijke leefomstandigheden ziet Levenskunst als een nieuw en belangrijk hulpmiddel om tegenslag en lijden aan te kunnen.

Een ander aspect waar Levenskunst graag haar licht op laat schijnen zijn je levenswaarden. Aandacht voor wat jij belangrijk vindt in het leven en wat jou voldoening en levensvreugde geeft. Wie ben ik in wezen? En hoe kan ik die aspecten meer in mijn leven terug laten komen?

Literatuur

1. Snyder, C. R., & Lopez, S. J. (2009). Oxford handbook of positive psychology .
Oxford; New York: Oxford University Press.
2. Seligman, M. E. P. (2004). Authentic happiness : using the new positive
psychology to realize your potential for lasting fulfillment . New York: Free Press.
3. Westerhof, G., & Bohlmeijer, E. (2010). Psychologie van de levenskunst .
Amsterdam: Boom.