Ontevreden?

EEN KLACHT INDIENEN

De meeste cliënten zijn tevreden over hun therapeut, maar het kan voorkomen dat dat niet het geval is. U kunt dan het volgende doen:

  • Praat hierover met uw therapeut. Dit kunt u zelf doen, of samen met een wettelijk vertegenwoordiger. U kunt uw vragen of bezwaren eventueel ook telefonisch of per e-mail voorleggen aan de therapeut. De therapeut kan meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen. Ook voor de therapeut is het belangrijk te weten dat er vragen zijn over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is.
  • Als u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging het NVPA (Nederlands Verbond van Psychologen en Agogen en psychosociaal therapeuten). De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De beroepsvereniging bespreekt met u de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk. Wij respecteren uw privacy.
  • Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u het Klachten informatieformulier invullen. Dit formulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de klachtenfunctionaris en/of de geschilleninstantie te informeren. In dit formulier kunt u uw gegevens invullen en de klacht omschrijven.
  • Nadat u het formulier op uw scherm (digitaal) ingevuld heeft kunt u het printen en in een gesloten enveloppe opsturen aan het secretariaat van het NVPA, postbus 351, 5400 AJ Uden. U kunt het ook opslaan en per e-mail naar ons toesturen: klachten@nvpa.org
    NB: De datum van het formulier past zich automatisch aan als u het formulier print!
  • Alleen met uw toestemming sturen wij uw klacht vervolgens door naar de coördinator van de poule van onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Dat zijn allen professionals met wie u uw klacht kunt bespreken en van wie u een advies krijgt wat te doen met uw klacht.